Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy – wzór pisma

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy może być konieczna w różnych sytuacjach, takich jak wprowadzenie niekorzystnych zmian w umowie lub regulaminie pracy. Jeśli pracodawca przedstawia nowe warunki, z którymi nie zgadzasz się lub które są dla Ciebie niekorzystne, możesz napisać pismo odmowne. Poniżej przedstawiamy wzór takiego pisma.

[Twoje Imię i Nazwisko]

[Twoje Adres]

[Miasto, Kod pocztowy]

[Data]

[Nazwa Firmy]

[Adres Firmy]

[Miasto, Kod pocztowy]

Przedmiot: Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią pisma z dnia [data otrzymania pisma], dotyczącego wprowadzenia nowych warunków pracy w [nazwa firmy], pragnę poinformować, że nie akceptuję zaproponowanych zmian. W niniejszym piśmie przedstawiam odmowę przyjęcia nowych warunków pracy i uzasadnienie mojej decyzji.

Jako pracownik firmy [nazwa firmy] i uczestnik umowy o pracę zawartej pomiędzy mną a Państwa firmą, mam prawo do ochrony swoich praw pracowniczych oraz do zachowania dotychczasowych warunków pracy, które zostały ustalone w umowie.

Niniejszym odmawiam przyjęcia nowych warunków pracy z następujących powodów:

  • Nowe warunki są niezgodne z obowiązującym prawem pracy oraz umową o pracę.
  • Propozycje wprowadzenia nowych warunków nie uwzględniają moich indywidualnych potrzeb i preferencji.
  • Nowe warunki są dla mnie niekorzystne i mogą prowadzić do pogorszenia mojej sytuacji zawodowej.
  • Nie zostałem odpowiednio poinformowany o wprowadzanych zmianach i nie otrzymałem możliwości skonsultowania się w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, zmiany w umowie o pracę mogą być dokonywane wyłącznie za porozumieniem stron. W moim przypadku nie wyrażam zgody na zaproponowane zmiany i pragnę zachować dotychczasowe warunki pracy, które zostały ustalone na podstawie umowy o pracę.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma oraz przedstawienie dalszych kroków, jakie firma planuje podjąć w związku z moją odmową przyjęcia nowych warunków pracy.

Ponadto, chciałbym zaznaczyć, że moja decyzja nie wynika z chęci szkodzenia firmie czy niewłaściwego podejścia do zmian. Jednak jako pracownik mam prawo do ochrony swoich interesów i warunków, na jakich zgodziłem się podjąć zatrudnienie w Państwa firmie.

Zobacz też:  Odmowa przyjęcia na staż przez pracodawcę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zmiany w warunkach pracy muszą być przeprowadzane z poszanowaniem praw pracowniczych oraz po uwzględnieniu indywidualnych sytuacji i potrzeb pracowników. Jestem przekonany, że możemy znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne zarówno dla mnie, jak i dla firmy.

W przypadku, gdy firma nie jest w stanie odstąpić od wprowadzenia nowych warunków pracy, chciałbym omówić alternatywne rozwiązania, takie jak restrukturyzacja obowiązków, elastyczne harmonogramy czy inne możliwości, które pozwolą zachować moją dalszą współpracę z Państwa firmą na zadowalających warunkach.

Pragnę podkreślić, że jestem zaangażowany i lojalny wobec firmy oraz gotów do konstruktywnej współpracy w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron. Doceniam dotychczasową współpracę i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć kompromis, który uwzględni moje obawy i oczekiwania dotyczące warunków pracy.

Z poważaniem,

[Twoje Imię i Nazwisko]

Zobacz także:

Photo of author

Marek Czerw

Marek Czerw to utalentowany redaktor bloga, który pasjonuje się tematyką psychologii i rozwoju osobistego. Jego artykuły są pełne inspirujących porad i praktycznych wskazówek, które pomagają czytelnikom osiągnąć sukces i pełnię życia. Marek jest empatycznym i zrozumiałym autorem, który umiejętnie łączy wiedzę psychologiczną z rzeczywistymi doświadczeniami, aby pomóc czytelnikom w radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu równowagi emocjonalnej.

Dodaj komentarz